Årsrapport 2023

Organisasjonskart

Diagram
Organisasjonskart for Haraldsplass diakonale sykehus.

Ledergruppen ved Haraldsplass diakonale sykehus består av: 

Administrerende direktør Kjerstin Fyllingen

Viseadministrerende direktør, Fagdirektør Petter Thornam

Økonomidirektør Vidar Solheim

Klinikkdirektør, kirurgisk klinikk Frank Olsen

Klinikkdirektør, medisinsk klinikk Åse Therese Nordstrønen 

Klinikkdirektør, medisinsk diagnostikk og fellestjenester Roger Sørheim

Klinikkoverlege, kirurgisk klinikk Jesper Blomquist

Klinikkoverlege, medisinsk klinikk Martina Moter Erichsen

Direktør for innovasjon, teknologi og utvikling Terje Johannessen

Direktør HR og organisasjon Terje Flotve

Direktør for strategi og samhandling Rebekka Ljosland

Administrasjonskonsulent Anne Marie Gjernes

Sist oppdatert 08.03.2024