Årsrapport 2023

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger virksomheter en informasjonsplikt, og en plikt til å gjennomføre blant annet aktsomhetsvurderinger for å avdekke eventuelle brudd på grunnleggende menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold i egen verdikjeden.

HDS følger OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap. Kartleggingen foregår ut fra en risikobasert prioritering. Størstedelen av sykehusets innkjøp skjer gjennom Sykehusinnkjøp.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 i Norge, og HDS offentliggjorde sin aktsomhetsredegjørelse første gang i juni 2023 i tråd med lovens krav. Sykehuset har oppdatert eksisterende retningslinjer og krav vi stiller til våre leverandører og forretningsforbindelser med hensyn til å understøtte lovens intensjon.

Forespørsler om informasjon fra sykehuset i henhold til Åpenhetsloven kan sendes til apenhetsloven@haraldsplass.no

Sist oppdatert 08.03.2024