HELSENORGE

Brukerutvalget

Haraldsplass Diakonale Sykehus sitt brukerutvalg skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser, og bidra konstruktivt til å bedre tjenestene på sykehuset.

Brukerutvalget er oppnevnt av styret ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og er et rådgivende organ for administrerende direktør og styret ved sykehuset i brukerrelaterte spørsmål. Brukerutvalget er sammensatt av medlemmer fra ulike bruker- og pasientorganisasjoner: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Fylkeseldrerådet og Kreftforeningen. ​

Brukerutvalgets oppgaver

Brukerutvalget skal fremme saker av betydning for pasienter og pårørende. Brukerutvalget skal bidra med kompetanse i planarbeid, og foreslå brukerrepresentanter til utvalg og prosjektgrupper. Det er nødvendig at brukerrepresentantene blir gitt mulighet til å delta på samhandlingsarenaer i omstillingsprosjekt som vedrører etablering og endring av pasienttilbud, og i saker som vedrører universell utforming og pasientinformasjon.

Brukerutvalget skal ta utgangspunkt i gjeldende lover og forskrifter samt interne retningslinjer som er relatert til pasientenes og pårørendes rolle i sykehuset.

Hovedoppgaver

 • Å bidra til gjensidig tillit og forståelse mellom pasienter, pårørende og sykehus
 • Å holde seg orientert om brukerrettigheter og plikter, og medvirke til å spre kunnskap om slike rettigheter og plikter
 • Å følge med på at kravene i pasientrettighetsloven blir fulgt opp
 • Å følge opp hvordan sykehuset ivaretar informasjonen om pasientrettigheter
 • Å være oppmerksom på krav i oppdrag- og styringsdokument som vedrører pasienter og pårørende
 • Å holde seg oppdatert i forhold til budsjettsituasjonen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Å foreslå representanter til utvalg/prosjektgrupper
 • Å informere om brukerutvalget sin virksomhet

Brukerutvalgets mandat

 1. Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til pasienter og pårørende.
 2. Brukerutvalget skal være fora for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende om erfaringer med sykehuset sine tjenester.
 3. Brukerutvalget skal være samarbeidsfora mellom sykehuset og pasientorganisasjoner.
 4. Brukerutvalget skal bidra med kompetanse i planarbeid, og foreslå brukerrepresentanter til utvalg og prosjektgrupper.
 5. Brukerutvalget skal ikke behandle enkeltsaker (pasientsaker).

Sammensetning og konstituering

Oppnevning

Etter forslag fra organisasjonene oppnevner styret ved Haraldsplass Diakonale Sykehus medlemmer til brukerutvalget. Brukerutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer som oppnevnes for 2 år om gangen. Funksjonsperioden skal gå fra januar til januar 2 år etter. For å få kontinuitet i brukerutvalget, oppnevnes representanter fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) et år, mens representanter fra Fylkeseldrerådet og Kreftforeningen oppnevnes året etter.

Sammensetting

FFO: 3 faste representanter + nummererte vararepresentanter

SAFO: 2 representanter + nummererte vararepresentanter

Fylkeseldrerådet: 1 representant + 1 vararepresentant

Kreftforeningen: 1 representant + 1 vararepresentan

Nasjonalforeningen for folkehelsen: 1 representant

Brukerutvalgets representanter​

Representanter i Brukerutvalget 2021

 • Jan Elvøy, FFO Hordaland, LHL Bergen, leder       
 • Gunda Falao Sparre, Nasjonalforeningen for folkehelsennestleder 
 • Laila Grosvold Nygård, FFO Hordaland, Epilepsiforeningen i Bergen og Omegn 
 • Trine Stabenfeldt, Kreftforeningen 
 • Vigdis Ravnøy, Fylkeseldrerådet Vestland
 • Turid Hagelsteen, FFO Hordaland, Hørselshemmedes Landsforbund, Bergen
 • Evy Knutsen, NFU Alver og Masfjorden, (SAFO)
 • Hans Henrik Tøsdal, Landsforeningen for Slagrammede Hordaland

 ​​​​Vararepresentanter

 • Bjarte Fosse - SAFO Vest
 • Rune Landsvik - FFO Hordaland, 1. vara
 • Ove Vestheim - FFO Hordaland, 2. vara
 • Eirik Hilland - FFO Hordaland, 3. vara
 • Martin Monrad Reigstad – Fylkeseldrerådet i Vestland
 • Nils Haugland - Kreftforeningen​


​​​​Fra administrasjonen

 • Rebekka Ljosland, Direktør for strategi og samhandling, rebekka.ljosland@haraldsplass.no, mobil: 92655858
 • Elena Sandgathe, Rådgiver, elena.sandgathe@haraldsplass.no, mobil: 91687063


​​​Møteplan

Datoer for møter i Brukerutvalget i 2023:

30. januar, 13. mars, 22. mai, 28. august, 2.oktober, 6. november, 5. desember. 
Alle møter er fra kl. 10:00 – 14:00. 

​Møtereferat 2023

​​​30.01.23 Referat fra brukerutvalget 

​​​​Møtereferat​​​​ 2022

07.02.22 Referat fra brukerutvalget 

​​04.04.22​ Referat fra brukerutvalget 

08.06.22 Referat Brukerutvalget HDS 

29.08. 22 Referat brukerutvalget HDS.​​​​​01.02.21_Referat_brukerutvalget.pdf

For referat fra 2020 og senere, vennligst ta kontakt med administrasjonen. ​

​​​Årsmeldinger

Årsmelding 2018

Årsmelding 2019

Årsmelding 2020

Årsmelding 2022

Eldre årsmeldinger kan fås på forespørsel. ​

Fant du det du lette etter?