For ansatte

Her finner du nyttig informasjon og lenker som er relevant for din arbeidshverdag.

Personalhandboken inneholder nyttig informasjon om personalpolitikk og retningslinjer ved Haraldsplass. I MinGat finner du informasjon om arbeidsting og lønn, blant annet oversikt over vakter og timelister. Det er også her du finner lønnsslipper og lønns- og trekkoppgaver fra Haraldsplass.

MinGat 

MinGat - Fungerer kun på ekstern PC og mobil

Personalhåndboken 

Kompetanseportalen

Læringsportalen

På HDS intranett finner du informasjon og lenker til systemer som er relevant for din arbeidshverdag. Det er mulig å besøke intranett utenfor sykehuset, enten i nettleser eller via Sharepoint-appen. Du må i begge tilfeller benytte 2-faktor pålogging.

Vi oppfordrer alle ansatte til å sykle til jobb eller benytte buss eller bybane. Se skyss sine nettsider for informasjon om arbeidsbusser. Haraldsplass har parkering for både sykler og biler. 

Se personalhåndbok eller intranett for informasjon om tilgangsstyrt sykkelparkering og parkering i fjellhall. 

Helselovgivningen sammen med personlaopplysningsloven stiller strenge krav til behandling av helse- og personalopplysninger. 

På Haraldsplass er vi opptatt av infomasjonssikkerhet og har en sikkerhetsinstruks som alle ansatte har et personlig ansvar for å gjøre seg kjent med og leve etter. 

Instruksen er tilgjengelig for alle ansatte på intranettet. haraldsplass har også et e-læringskur i informasjonssikkerhet som er obligatorisk for alle ansatte.

 

Kontaktinformasjon

Telefon

55 97 65 40

E-post

kundesenteret@helse-vest-ikt.no

Nettside

www.helse-vest-ikt.no

Sist oppdatert 19.10.2023