Jobb hos oss

Hos oss får du et meningsfullt arbeid, med både faglige utfordringer og faglig utvikling. Vi har spennende samarbeid på tvers av faggrupper, noe som skaper et dynamisk miljø.

Haraldsplass diakonale sykehus er en del av spesialisthelsetjenesten. Vi er et av de tre store private ideelle sykehusene i Norge og er lokalsykehus for 135.000 innbyggere i Bergen og Nordhordland. Vi har utvidet ansvar for geriatri og en stor kirurgisk klinikk som tilbyr både planlagte operasjoner og øyeblikkelig hjelp. 

Vi er rundt 1.250 ansatte.

Når vi er på jakt etter nye kollegaer ser vi etter deg som er kompetent og engasjert, med respekt for menneskeverdet. Du må også kunne vise omsorg for hele mennesket.

Våre kjerneverdier er:

• Respektfull
• Kompetent
• Medmenneskelig
• Samhandlende

Ønsker du å arbeide hos oss? Søk på en av våre ledige stillinger i Webcruiter eller  eller send åpen søknad og CV til hds@haraldsplass.no​.

Se ledige stillinger på webcruiter.​

Haraldsplass diakonale sykehus tilbyr traineeprogram for nyutdannede sykepleiere. Målet med traineeprogrammet er å sikre at nyutdannede sykepleiere får hel, fast stilling - i tillegg til faglig breddekompetanse, kunnskap og forståelse om de ulike avdelingene ved sykehuset og deres drift og organisering.

Målgruppe

Sykepleiere som kommer rett fra utdanning, eller som avsluttet utdanningen sin rundt årsskiftet. En må være lærevillig, faglig engasjert og motivert for variert arbeidserfaring.

Rekrutteringsprosess for Trainee

Traineestillingene lyses ut i oktober med søknadsfrist i midten av november
 Gruppeintervju og deretter individuelle intervjuer samt referansesjekk foregår i november/desember
 Jobbtilbud sendes ut i løpet av desember
 
Det ansettes fire traineesykepleiere hvert år.
​​​​​​​Traineeprogrammet starter i midten/siste halvdel av juni - det kan være mulig med tidligere oppstart.

Ansettelsesforhold

Stillingene er 100 % faste ansettelser fra første arbeidsdag. Ved fullført traineeløp(etter to år) så står du fritt til å søke deg over til ledige stillinger på sykehuset, eller du kan fortsette med å være tilknyttet Bemanningssenteret.

Organisering og rotasjon

Traineeløpet er på to år og blir delt inn i tre perioder, hver på omtrent åtte måneder. I løpet av disse periodene skal du være innen tre ulike avdelinger

Avdelingene som har Traineesykepleiere

 • Akuttmottak/observasjonspost
 • Medisin 2 - Sengepost med fagfeltene infeksjon, gastroenterologi, endokronologi/nefrologi og geriatri
 • Medisin 3 - Sengepost med fagfeltene  hjerte, lunge og slag
 • Kirurgisk/Ortopedisk - Sengepost med fagfeltene Kirurgi: Generell, gastro og urologi & Ortopedi: hofte, håndledd, skuldre og knær 

Opplæring, fagutvikling og veiledning

Traineeprogrammet inneholder 10 dager med kurs/hospitering.

Traineesykepleiere blir alltid prioritert til hjerte- eller lunge-kursene som arrangeres hver høst ved Haukeland sykehus. Traineesykepleiere skal også delta i ordinære fagdager/opplæring på hver enkelt avdeling de er ansatt ved, på lik linje med andre ansatte.

Stillingsadministrasjon og tilganger

Bemanningssenteret ordner det praktiske arbeidet med opprettelse og avvikling av stillinger, samt eventuelle permisjoner sammen med avdelingslederne. I tillegg ordner Bemanningssenteret ID-kort med riktige tilganger samt IT-tilganger og garderobeskap.

Lederansvar og samarbeid

Leder i Bemanningssenteret har det overordnede personalansvaret for traineen gjennom hele traineeprogrammet. Den daglige oppfølgingen blir gjennomført av leder ved den enkelte avdeling. Dette gjelder for eksempel arbeidsplan, fravær og faglig utvikling. Ved langtidsfravær skal leder i Bemanningssenteret involveres. Det gjelder også dersom det er behov for koordinering for å finne løsninger på ulike utfordringer, og både leder på avdeling og traineen selv kan ta kontakt.

Bemanningssenteret:​
 • Overordnet ansvar for trainee gjennom hele traineeperioden​
 • Utfører praktisk arbeid ved ansettelse (opprettelse av stilling, tilganger, ID-kort, garderobeskap)​
 • Koordinerer veiledning og kursing(opp mot antall dager) – Vi tilstreber at både trainee og avdeling skal tidligst mulig få tilbakemelding om datoer med tanke på kurs og veiledning​
 • Ansvarlig for medarbeidersamtaler og evaluering​
Avdelingsleder:​
 • Ønsker velkommen før og ved oppstart på avdeling
 • Ansvarlig for daglig oppfølging og personalansvar​
 • Arbeidsplaner og fravær/ferie ​
 • Ansvarlig for frigjøring til veiledning og påmelding til kurs. Avdeling tar selv kostnadene for vaktdekking. Bemanningssenteret dekker påmeldingsavgift
 • Fordeler kompetanseplaner​
 • Fordeler fadder/veileder 

 

For spørsmål ta kontakt med lederen Bemanningssenter: 

Magnus Aase Haaland, magnus.aase.haaland@haraldsplass.no

 

Velferdsgoder

Som ansatt ved Haraldsplass diakonale sykehus har du mulighet til å leie bolig på sykehusområdet. Vi har totalt 60 utleieenheter fordelt på hybler, 2 og 3 roms leiligheter. Boligene leies utelukkende til ansatte og studenter ved Haraldsplass.

Link til personalleilighet

Haraldsplass diakonale sykehus har en utleiehytte til bruk for personalet. Hytten ligger på Ustaoset og har plass til ti personer.

Søk om leie her (kun for ansatte)

For ansatte

Informasjon og lenker som er relevant for deg som er ansatt på Haraldsplass diakonale sykehus.

 

Sist oppdatert 01.07.2024