Samfunnsansvar

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneske rettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelsen med produksjon av varer og tjenester. Loven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap og på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Lovens tre plikter:  

  • Gjennomfør aktsomhetsvurdering
  • Redegjøre årlig for aktsomhetsvurderingene
  • Informere ved forespørsel om aktsomhetsvurderingene

​​​Gjennomfør aktsomhetsvurdering​

Aktsomhetsvurderinger skal kartlegge, vurdere og håndtere risiko for faktiske og potensielle negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Dette for å være bevisst som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjede eller forretningspartnere (leverandør-/verdikjede).  

Leverandørkjede: Enhver i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i en virksomhets levering av tjenester eller produksjon av varer fra råvarestadiet til ferdig produkt.  

Forretningspartner: Enhver som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten, men som ikke er en del av leverandørkjeden. 

Redegjøre årlig for aktsomhetsvurderingene

Årlig skal det redegjøres en aktsomhetsvurdering for å sikre at arbeidet for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er ivaretatt hos våre leverandører.  

Informere ved forespørsel om aktsomhetsvurderingene​

​Med åpenhetsloven kan alle kreve å få informasjon fra virksomhetene om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Dette kaller vi informasjonskrav. 

Hvordan Haraldsplass diakonale sykehus jobber for å hindre menneskerettighetsbrudd og uanstendig arbeidsliv kan du lese i aktsomhetsredegjørelse 2023 (30.06.2023) og aktsomhetsredegjørelse per 31.12.2023. Her finner du Noklus sin aksomhetsvudering 2023.

Henvendelser til Haraldsplass diakonale sykehus om innsiktkrav etter åpenhetsloven kan du sende en e-post til apenhetsloven@haraldsplass.no ​

Du kan lese utfyllende om åpenhetsloven på Forbrukertilsynets nettsider​​​ 

 

Sist oppdatert 19.06.2024