Akutt og elektiv kirurgi og ortopedi innenfor utvalgte områder

Vårt tilbud og våre metoder skal ta utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis, der høy kvalitet, omsorg og brukermedvirkning danner grunnlag for alle våre aktiviteter. Vi ønsker å utvikle våre digitale tjenester og fagområder, for å forbedre og forenkle våre pasientforløp. På den måten kan vi behandle flere pasienter enn hva vi har mulighet til med dagens organisering. Gjennom å investere i nye operasjonssaler, samt renovere de eksisterende, vil det åpne seg opp muligheter for å ta i bruk teknologi som vil bli tilgjengelig framover. ​

Hva:

  • Bruker moderne behandlingsformer og teknologi i hele pasientflyten
  • Har attraktive fagmiljøer innen alle våre utvalgte fagområder
  • Pasienter behandles på riktig behandlingsnivå
  • Haraldsplass sitt behandlingstilbud er godt kjent hos befolkning og samarbeidspartnere​

Utviklingsplan Haraldsplass diakonale sykehus 2018-2035

Endelig utviklingsplan for HDS 2035.pdf
En stor hvit bygning med en høyde i bakgrunnen
Sist oppdatert 03.01.2024