På Haraldsplass er alle medarbeidere like viktige og vi legger vekt på et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.

Beholde, utvikle og tiltrekke oss medarbeidere

Våre dyktige medarbeidere skal få utvikle seg i et faglig og sosialt arbeidsmiljø. Det skal være kjekt å jobbe på Haraldsplass, men livet utenom arbeidet må også fungere. I helsevesenet er arbeidstider rigide og lite fleksible, og vårt ønske er å legge bedre til rette for at ansatte i ulike livsfaser kan få hverdagen til å fungere godt.​

Mål: HDS beholder, utvikler og tiltrekker oss kompetente medarbeidere

Hvordan:

  • Vi legger til rette for mer fleksibilitet i ansattes ulike livsfaser
  • Arbeidsmiljøet er inkluderende og mangfoldig
  • Kontinuerlig medarbeideroppfølging og kompetanseutvikling for alle medarbeidere
  • Profesjonell rekruttering og opplæring av alle yrkesgrupper, med faste hele stillinger

 

Mål: På HDS jobber vi i team med felles mål og lagfølelse

Hvordan:

  • Alle medarbeidere er like viktig på «Team Haraldsplass»
  • Alle behandler hverandre med respekt, ærlighet og vennlighet, og framsnakker hverandre
  • Medarbeidere har tillit til hverandre, og ledere og medarbeidere har gjensidig tillit til hverandre​​

Utviklingsplan Haraldsplass diakonale sykehus 2018-2035

Endelig utviklingsplan for HDS 2035.pdf
En stor hvit bygning med en høyde i bakgrunnen
Sist oppdatert 03.01.2024