Pasienten i sentrum

Tett samarbeid med pasienten og pårørende er viktig for at den enkelte pasient skal få god nytte av behandlingen og opparbeide egen helsekompetanse.  Det er store gevinster for både pasientene, pårørende og for samfunnet å involvere, kommunisere og lære videre viktig kompetanse til pasient og eventuelt hovedpårørende. Involvering ​av brukere på strategisk-, tjeneste- og individnivå er viktig for god utvikling av sykehuset.​

MÅL: Pasientene deltar aktivt i behandlingen og opplever mestring gjennom pasientforløpet


Hvordan:

 • Vi har tilpasset opplæring og god kommunikasjon med pasienten for å sette pasienten i stand til å opparbeide kompetanse om egen sykdom og for at vedkommende kan delta aktivt i egen behandling
 • Øke bruken av Lærings- og mestringssenteret (LMS)
 • Vi er tilgjengelig for god kommunikasjon og samarbeid med pårørende, og hovedpårørende har tilbud om å delta på relevante arenaer​
 • Brukerrepresentanter med relevant kompetanse skal være en sentral del av tjenesteutviklingen
  Våre medarbeidere skal øke kunnskap om pasienter med demens for å være et demensvennlig sykehus
 • Kompleksiteten i sykehusbehandling gjør at risikoen for feilbehandling er høy på et sykehus. Med gode systemer for å lære av feil, og systematisk arbeid med å forebygge feil reduserer vi risikoen for pasientene til et minimum. Hyppig øving på risikosituasjoner er et viktig verktøy for å bli bedre. Trygge medarbeidere som gir beskjed når pasienten utsettes for mulig risiko er viktigst for å sikre trygg pasientbehandling. ​


MÅL: Sykehuset har god pasientsikkerhetskultur og leverer gode resultater på kvalitetsmålinger

Hvordan:

 • Det er åpenhetskultur og faste møtepunkter om feil og forbedringsmuligheter, og medarbeidere melder uønskede hendelser
 • Vi skal arbeide forebyggende for å unngå feil
 • Simulering brukes aktivt som forbedringsverktøy
 • Tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende legges til grunn i​​ forbedringsarbeid

Utviklingsplan Haraldsplass diakonale sykehus 2018-2035

Endelig utviklingsplan for HDS 2035.pdf
En stor hvit bygning med en høyde i bakgrunnen
Sist oppdatert 03.01.2024