Diagnose

Lipødem

Lipødem er en kronisk tilstand som kjennetegnes av smertefulle ansamlinger av fettvev som er fordelt uproporsjonalt på kroppen og som hemmer pasientens funksjonsnivå. Beina er som oftest rammet, i noen tilfeller også armer. Pasienten har ofte slank overkropp, store lår og legger, men alltid slanke føtter. Lipødem gir plager i form av uvanlige smerter i fettvevet, tyngdefølelse i beina, blåmerker og redusert livskvalitet.

Årsaker

Lipødem er en kronisk kvinnesykdom som debuterer i puberteten, og som gjerne kan forverres i forbindelse med hormonelle endringer som svangerskap og overgangsalder. Vektøkning kan være en trigger for utviklingen. Vi vet ikke sikkert hva som gjør at enkelte får lipødem, men forskning tyder på at det kan være en arvelig komponent og en ser at sykdommen går igjen i familier.

Lipødem kan defineres i ulike stadium og typer. Type lipødem beskriver hvor på kroppen man er rammet, mens stadium beskriver alvorlighetsgraden. Det er lite som tyder på at lipødem er en progressiv sykdom. Vår erfaring er at hvis en klarer å holde vekten stabil og ha en aktiv livsstil så kan tilstanden holdes stabil.

Lipødem kan behandles konservativt gjennom vektkontroll, trening, kompresjon og livsmestring. For pasienter som har lipødem og fedme anbefales vektreduksjon. 

Kirurgisk behandling av lipødem tilbys foreløpig kun som utprøvende behandling gjennom klinisk studie. 

Henvisning og vurdering

Pasienter som oppfyller krav til inklusjon, kan henvises for utredning og deltakelse i klinisk studie.

Pasienter som ikke oppfyller krav til inklusjon kan henvises for utredning og råd om konservativ behandling. 

For pasienter med alvorlig fedme (BMI over 35 og komorbiditet eller BMI over 40) anbefaler vi henvisning til poliklinikk for overvekt for behandling av fedme før vurdering og eventuell behandling av lipødem.


For å bli vurdert må henvisningen inneholde:

 • Høyde
 • Vekt
 • BMI
 • Tidligere sykdommer
 • Røykestatus
 • Medikamentliste
 • Beskrivelse av pasienten og dens plager
Utredning

Diagnosen stilles etter grundig tverrfaglig utredning og baserer seg på klinisk undersøkelse og samtale med pasient.

Både nasjonalt og internasjonalt ser vi at rundt halvparten av pasientene som henvises til utredning får diagnosen lipødem. Det vil si at for en god del av pasientene som henvises vil det være andre årsaker enn lipødem som kan forklare plagene de har. 


Behandling

Konservativ behandling      

Trening

Kvinner med lipødem kan oppleve smerte og tyngdefølelse i beina under og etter trening. Økte smertesignaler skyldes trolig kortvarig redusert oksygentilførsel i fettvevet. Smertene som oppstår i vevet er imidlertid ikke farlige. Regelmessig trening vil høyst sannsynlig heller bidra til å redusere lipødemsymptomer over tid, grunnet økt blodsirkulasjon til fettvevet, forsterket psykisk velvære og bedre generell fysisk helse.

Det anbefales fysisk aktivitet med moderat til høy intensitet minst 30 minutter sammenhengende daglig. En fysioterapeut kan hjelpe deg med valg av aktivitet, oppsett av realistiske mål og forsiktig økning av målsetting.

Kondisjonstrening forbedrer utholdenhet, øker sirkulasjonen, reduserer stress og gir mer overskudd og energi i hverdagen. For å oppnå optimal effekt på fysisk form anbefaler vi aktivitet med moderat til høy intensitet som gjør en andpusten.

Styrketrening bidrar til å øke muskel- og skjelettstyrke. For å få best mulig effekt anbefaler vi å ha fokus på god teknikk, trene flere muskelgrupper samtidig og å øke belastningen etter hvert som man blir sterkere.

Bassengtrening gir stor bevegelsesfrihet og er lite belastende på ledd. Vi anbefaler gjerne trening i basseng til pasienter med lipødem fordi det hydrostatiske trykket fra vannet gir en kompresjonseffekt som støtter sirkulasjonen i beina og kan lette symptomer.

Gruppetrening er en arena for økt bevegelsesglede i trygge og sosiale omgivelser. Vi anbefaler gjerne trening i gruppe fordi man sammen med andre får veiledet oppfølging ut fra egne forutsetninger og målsetninger om fysisk form.

Kosthold og vektkontroll 

Det finnes i dag ingen god dokumentasjon for at et spesifikt kosthold eller en diett er særlig gunstig for pasienter med lipødem. Pasienter med lipødem anbefales derfor et sunt og variert kosthold basert på helsedirektoratets kostråd

Det er ikke riktig at lipødem fører til vektoppgang eller at pasienter med lipødem ikke kan gå ned i vekt. Vektoppgang kan likevel bidra til å øke både lipødemsymptomer og andre helseplager. For å unngå forverring av lipødemsymptomer anbefaler vi derfor å holde en stabil vekt, og for pasienter med lipødem og fedme anbefales vektreduksjon. 

Kompresjonsbehandling

I konservativ behandling av lipødem benyttes kompresjonstøy. Pasienter med lipødem rapporterer reduksjon av smerter og økt bevegelighet ved bruk av kompresjonsplagg, mulig som følge av bedre sirkulasjon i beina og dermed også fettvevet.

Livsmestring

Livsmestring handler om å forstå og kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv.  For pasienter med lipødem kan det være å bruke kunnskapen en har om tilstanden til å innarbeide gode rutiner og livsvaner. Her er det viktig å huske at endringer i livsvaner tar tid og at en må være tålmodig.

Kirurgisk behandling

Fettsuging er et behandlingsalternativ som kan vurderes dersom de konservative tiltakene ikke har tilstrekkelig effekt.

Behandlingseffekten av fettsuging for pasienter med lipødem har foreløpig ikke god nok vitenskapelig dokumentasjon. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor besluttet at vi trenger mer forskning før det kan gis som et offentlig tilbud i Norge. Behandlingen tilbys foreløpig kun gjennom den kliniske studien Kirurgisk behandling av lipødem i Norge.

Kontakt

Haraldsplass diakonale sykehus Haraldsplass diakonale sykehus

Haraldsplass diakonale sykehus

Ulriksdal 8

5009 Bergen

Transport

Nytt kjøremønster 

Bybanen linje 2 er i full drift. Dette har ført til endringer for kjøremønster til og fra Haraldsplass. Den midlertidige inn og ut kjøring til Årstadveien er stengt for trafikk, og inn- og utkjøring til Haraldsplass er fra rundkjøringen v/ Ulriksdal Helsepark (klikk på lenke for figur av kjøremønster).​

Kart
Kjøremønster til Haraldsplass parkering.

Parkeringsanlegg på Haraldsplass

Parkeringsanlegget har en kapasitet på 347 plasser i et moderne og praktisk anlegg der alle skal være sikret plass når de trenger det. Max høyde i parkeringsanlegget er 2,10 m.
 
Mann ved dør i parkeringsanlegg. Foto
Det er direkte oppgang fra P-anlegget til sykehuset.

For pasienter med bevegelsesutfordringer finnes det et fåtall plasser tilgjengelig i sykehusets bakgård. Timeavtale og parkeringsbillett må legges i bilens vindu.

Av- og påstigning

Kjør veien langs Møllendalselven opp til ny hovedinngang der det er av- og påstigning.

Allmenn parkering

Sving inn i P-anlegget, avkjørsel til høyre før nytt sykehusbygg.
All parkering skal foregå i parkeringshallen, både ansatte, pasienter og besøkende.

Handikapparkering

Handikapparkeringsplassene er godt skiltet og er tilrettelagt utendørs og i P-hall, nær innganger til sykehuset. Følg skilt til plassene. Husk parkeringsbevis i vinduet. Handikap parkering er gratis. Det er 10 HC-plasser i fjellhallen.

El-biler (ladbare kjøretøy)

Plassene er godt skiltet i første P-hallen du kommer til. 10 Amp kontakt er tilgjengelig. Det er totalt 24 plasser for ladbare kjøretøy i P-hallen. Ansatte, pasienter og pårørende kan benytte disse plassene.

Dersom du ikke trenger å lade bilen så kan du parkere hvor som helst ellers i anlegget. Vi gjør oppmerksom på at det er innført gebyr (bot) for de som står på el-bil plasser i Haraldsplass parkeringsanlegg uten tilplugget ladekabel. Dette gjør vi for at vi skal sikre at flest mulig av de som trenger å lade faktisk får en mulighet til å få ladet el bilen sin. Takk for at du tar hensyn til andre el-biler som trenger lading.

Fra 1. januar 2023 vil det påløpe betaling for lading i Haraldsplass Parkering. Se priser under. 

Reserverte plasser utendørs

Det vil være noen reserverte plasser utendørs for ambulanse, taxi, HC, tjenestebiler og ansatte med eget kort. Ulovlig parkering på medfører kontrollavgift på 650 kr og fare for borttauing for bileiers regning.

Betaling i P-anlegg

Sesam Sesam benyttes som parkeringssystem i Haraldsplass sitt parkeringsanlegg. Med denne løsningen kan du kjøre inn og ut av parkeringsanlegget uten å måtte trekke billett.

Sesam Sesam er lett å bruke, uansett hvordan du velger å betale. Appen krever kun engangsregistrering, deretter skjer resten helt automatisk uten at du trenger å tenke på det. Dersom du foretrekker å betale selv etter hver parkering, kan du gjøre det på en betalingsautomat ved å taste inn ditt bilnummer, eller på nettsiden når du kommer hjem. Du kan også få tilsendt faktura i posten, men vær oppmerksom på at det da vil påløpe ekstra kostnader.
Sesam Sesam-appen finner du på Google Play og i App Store. Registreringen skjer direkte i appen. Du kan også registrere deg på nettsiden​ og deg av samme, enkle parkeringen.​

Du kan betale med bankkort og kontant ved automat i parkeringshall 1A ved trappen, eller dra bankkort ved inn og utkjøring. Priser står oppslått ved parkeringsautomat. ​Ansatte som har kjøpt parkeringsavtale til parkeringsanlegg skal parkere på oppmerkede felt i parkeringsanlegget. Gyldig parkeringsavtale aktiveres i Sesam Sesam ved nummerskiltgjenkjenning ved innkjøring.​

Inn og ut av P-anlegget på nattestid

Porter og dører holdes lukket kl 2300 - 0600. Om natten åpner kjøreporten automatisk når du kjører bilen inn mot porten (både innen- og utenfra). Dør for gående åpnes ved trykk på knappen ved innside dør. Kommer du fra utsiden og skal hente bilen, taster du inn nummeret som står på parkeringsbilletten (6 siffer) eller de 4 siste sifrene på bankkortet du brukte på vei inn. Dersom dette ikke fungerer, trykk på knappen for kontakt med betjening, så får du hjelp døgnet rundt!

Pasientrettigheter/reiserefusjon

Noen pasienter har rett på å få dekket bruk av bil for å komme seg til behandling. Informasjon om refusjon av reiseutgifter får du på: pasientreiser.no eller ring 05515.

Priser parkering i fjellhall fra 1. januar 2024​

 • Kl 08:00 - 17:00 kr 16 per påbegynte 20. minutt - maks 200 kr per døgn
 • Kl 17:00 - 21:00 kr 16 per påbegynte 30. minutt
 • Kl 21:00 - 08:00 kr 11 per påbegynte time, maks kr 50 per natt

Betalingskort og kontanter kan brukes i betalingsautomat. Betalingskort kan benyttes i bom ved innkjøring/utkjøring.

 • Maks pr døgn kr 200
 • Kontrollgebyr kr 650

Priser for lading i fjellhall fra 1. januar 2023

 • ​​​​Alle dager 00 - 24 kr. 8 per time (belastes per minutt)

​Ladeavgift beregnes automatisk så lenge bilen står parkert på en ladeplass. ​​

Langtidspasienter og parkering

Ved innleggelser i 7 dager eller mer kan pasient/pårørende kjøpe ukes P-kort til kr 400 pr uke. Avdelingen der pasient er innlagt, må gi attestasjon på eget skjema.

 

​Sykkelparkering ved Haraldsplass diakonale sykehus

For besøkende ved Haraldsplass diakonale sykehus er det mulig å benytte seg av sykkelparkering utenfor hovedinngangen. Det ligger også sykkelparkering ved Aléen. Den er plassert mellom det nye hovedbygget og det gamle. 

​​Det er flere offentlige transportalternativer for å komme seg til Haraldsplass Diakonale Sykehus. Flere bussruter og bybanen linje 2 stopper like ved sykehuset. 

Her kan du lese mer.​

Praktisk informasjon

Sykehusapoteket på Haraldsplass​

Det nye sykehusapoteket ligger sentralt plassert rett innenfor døren ved den gamle hovedinngangen til sykehuset.

Apoteket er åpent mandag til fredag fra 08.30-16.00.

E-post: haraldsplass@sav.no

Telefon: 91 55 92 51

Telefaks: 55 97 85 81

Sykehusapoteket Haraldsplass

​Besøkstider

Besøkstid ved sykehuset er mellom kl.17.00 - 20.00, alle ukedager. Pasienter kan også ta imot besøk i sykehusets fellesrom utenom visittidene, men pårørende må i forkant gjøre avtale med den aktuelle avdelingen. 

Barn er velkommen sammen med voksne. Personer med feber, forkjølelse eller andre infeksjoner bør ikke besøke innlagte pasienter. Ved tvil kan personalet rådspørres.

For enkelte avdelinger gjelder egne besøksregler. Dette gjelder for eksempel MIPO (Medisinsk intensin postoperativ).

Dersom pårørende har noe de skal levere til inneliggende pasienter, må dette leveres før kl. 21.00.

Telefontider

Sentralbord/resepsjon: 55 97 85 00  

Resepsjonen er åpen mellom 06.30-21.00 på hverdager, og mellom 07.00-21.00 på lørdag og søndag/helligdager. 

Åpningstider telefonhenvendelser til poliklinikk, sengeavdeling og radiologisk: 

08.30 - 15.00

Avvikende telefontider i ferie og høytider 

 

Pasienter og besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sykehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Åpne nettleseren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer etc.) for å få opp påloggingssiden.

Slik kobler du deg på som ny bruker

 • Velg «registrer deg».

 • Les gjennom vilkårene og godkjenn.

 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og opprett konto. 

 • Du vil motta en SMS og blir automatisk sendt til påloggingssiden. Her kan du logge inn med ditt brukernavn og passord.

 • Tilgangen du får til internett varer i 24 dager. Etter det må du be om nytt brukernavn og passord. 

For eksisterende bruker (siste 24 dager)

 • Se tekstmelding du har fått med brukernavn og passord

 • Skriv inn brukernavn og passord og trykk send inn

Årsaken til at du må logge inn er krav til sikkerhet i sykehusnettverket.

Sykehuset benytter samme type løsning som flyplasser og hotell.

​​Pasienter og pårørende er hjertelig velkomne til å bruke Café Linde og kaffebaren Haralds som ligger like innenfor den gamle hovedinngangen til sykehuset. 

Sykehuset har også Narvesen kiosk i plan U2 i nybygget, der du kan få kjøpt noe mat, i tillegg til vanlige kioskvarer, blomster og kort.

​Åpningstider Linde café: 

Mandag-fredag: kl. 07.30-16.00 
Lørdag og søndag: stengt.

Åpningstider Haralds kaffebar

Mandag-fredag kl. 06.45-18.00

​Lørdag og søndag: stengt. 

Åpningstider Narvesen kiosk: 

Mandag-fredag: kl. 07.00-21.00
Lørdag og søndag: kl. 10.00-19.00

Dagligvarebutikk i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien (ekstern lenke).

Ca. 5 minutters gange fra sykehusets hovedinngang.​

​​​​​​​​Vi ønsker å møte den enkelte med respekt. Som sykehusprester har vi bred erfaring og høy kompetanse i å samtale med mennesker i ulike livssituasjoner. 

Her kan du lese mer om prestetjenesten​