Videokonsultasjon via helsenorge.no

Det er nå mulig å møte behandleren din via videokonsultasjon i stedet for fysisk oppmøte.

Innledning

Påloggingsinformasjon blir sendt i innkallingsbrevet som du mottar enten i din innboks på Helsenorge eller i posten. For at videokonsultasjonen skal bli bra må du ta visse hensyn, så vi ber deg som pasient om å lese denne informasjonen nøye.

Sikre at du har tilgang til digitale tjenester på Helsenorge

Du styrer selv tilgangen til digitale tjenester på helsenorge.no. For at du skal få varsel om at du har mottatt innkalling med informasjon om oppkobling til video, må du ha samtykket til «full tilgang» i dine personverninnstillinger..

Sjekk følgende dersom du er usikker på om du har «full tilgang»:

 1. Logg inn på helsenorge.no
 2. Trykk på navnet ditt oppe til høyre slik at du får opp profilinnstillingene dine under Profil og innstillinger.
 3. Trykk på «Personverninnstillinger». Om «Velg hvilke tjenester du vil bruke» viser «Du har samtykket til Full», er du allerede i mål. Viser denne noe annet, må du trykke «Endre samtykke», og sett den til «Full».

Med «fullt samtykke» på Helsenorge, vil du få varsel på SMS/e-post om innkallinger «Meldinger» og brevet ligger i din Innboks. Innkallinger vil alltid ligge i din «Pasientjournal», selv når du ikke har gitt fullt samtykke.

Dersom du ikke har tilgang til Helsenorge vil du motta påloggingsinformasjon i posten og kan delta via nett.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Her er noen tips til deg som har fått innkalling til en videokonsultasjon og er usikker på hva du må gjøre. Klikk på knappene under for å se hva du trenger av utstyr og hvordan du skal forberede deg til samtale med behandler.

Før videokonsultasjonen

 • Dersom du ikke kan møte til timen din, tilstanden din har blitt forverret eller du heller vil ha en konsultasjon med fysisk oppmøte, er det viktig at du gir beskjed til sykehuset.  Logg inn på helsenorge.no  for å sende melding. Dersom det er mindre enn to virkedager igjen til timen din, må du kontakte sykehuset direkte på telefon man.-fred. klokka 0800-1530. Dersom helsetilstanden forverrer seg vesentlig, må du kontakte fastlegen eller den som har henvist deg til time på sykehuset. Fastlegen kan også gi deg råd og oppfølging i ventetiden.
 • Planlegg samtalen i god tid slik at samtalen i størst mulig grad kan gjennomføres uten avbrytelser eller forstyrrelser. Sjekk at kamera og mikrofon virker ved å åpne https://join.nhn.no  . Registrer navn (maskinen din husker det, lagres ikke eksternt) og tast inn 998112. Dette er et testrom hvor du kan bli kjent med hvordan systemet virker i god tid før samtalen.
 • Skriv gjerne ned spørsmål og viktig informasjon på forhånd, inkludert oversikt over medisinbruk.

Ha tilgang til telefon, i tilfelle behandler trenger å kontakte deg ved tekniske utfordringer.

 • Åpne innkallingsbrevet med møteromslenken omlag fem minutter før, slik at du er klar til å trykke på lenken rett før konsultasjonen starter.
 • Dersom du har mottatt innkallingen i posten, gå til https://join.nhn.no, registrer navnet ditt og trykk på symbolet for video. Legg inn romnummer som du har mottatt i brevet, samt pinkode dersom dette er oppgitt.

Oppkobling til videokonsultasjon

Join.nhn.no er en nettbasert videoløsing som ikke krever nedlasting av programvare. Vi anbefaler at du bruker Safari hvis du har en IOS nettbrett/telefon (iPad/iPhone) og Google Chrome hvis du har Android nettbrett/telefon (Samsung mfl) eller PC. Ikke bruk nettleseren Internet Explorer.

Har du mottatt en innkalling til videokonsultasjon med sykehuset, gjør du følgende:

 • Ta fram nettbrett, mobiltelefon eller PC, og se til at enheten er ladet og koblet til et trådløst nett
 • Sørg for å være i et uforstyrret rom og vær forberedt med nødvendig informasjon og legitimasjon med bilde dersom du ikke er kjent for behandler. Ha tilgang til telefon, i tilfelle behandler trenger å kontakte deg ved tekniske utfordringer. Ved deltakelse via mobil bør den være oppdatert med siste versjon av programvare. Hvis du bruker PC, sørg for at den er omstartet og har kamera, mikrofon og høyttaler (hvis ikke må du koble til dette i tillegg). Åpne nettleser som anvist under avsnittet "Dette trenger du".
 • Logg inn på helsenorge.no og finn innkallingsbrevet med lenke til videokonsultasjonen i din Innboks eller under Meldinger på forsiden (forutsetter fullt samtykke i dine personverninnstillinger).
 • Gå inn på MELDINGER, og finn innkallingsbrev

Skjermdump fra join-løsningen på helsenorge.no. Bilde.    Skjermdump fra join-løsningen på helsenorge.no. Bilde.

 • Koble deg opp rett før du har en timeavtale ved å åpne dokumentet «Innkallingsbrev» og starte videokonsultasjon ved å trykke på lenken som ligger i brevet. Om lenken i innkallingsbrevet ikke fungerer, eller du har mottatt brevet i posten, må du åpne https://join.nhn.no .

Skjermdump fra join-løsningen på helsenorge.no. Bilde.

 • Skriv inn ditt fulle navn for å identifisere deg for behandler (uten dette risikerer du å ikke bli sluppet inn i møtet).

video3.png

 • Tillat at join.nhn.no kan bruke mikrofon og kamera. Sjekk at du ser deg selv og at indikator for lyden din (grønn linje) rører seg når du snakker.
 • Hvis du skal tilknytte eksternt kamera eller mikrofon, trykk på de 3 prikkene (Innstillinger) og velg aktuell lyd- og eller bildekilde
 • Klikk på det grønne videosymbolet i midten for å starte et videomøte

video4.png

 • Skriv inn sekssifret romnummer i feltet «Skriv inn adressen». Nummeret står øverst i innkallingsbrevet. Trykk deretter på videosymbolet til høyre for feltet.

video5.png

 • Skriv inn firesifret pin-kode i feltet «Skriv inn PIN-koden her». Hvis du ikke har mottatt PIN, klikk på Delta. Dersom du ikke har mottatt romnummer og pinkode, ta direkte kontakt på telefon med avdelingen som har kalt deg inn.
Skjermdump fra join-løsningen på helsenorge.no. Bilde.

Deltagelse i møte

 • Vent til sykehuset kobler opp. Dersom du ikke kommer inn i venterommet, prøv igjen etter noen minutter.

Skjermdump fra join-løsningen på helsenorge.no. Bilde.

 • Da er alt klart. Pass på at kamera og mikrofon ikke er slått av (det er da en strek over symbolet for kamera og mikrofon).

video6.png

 • Snu telefonen eller nettbrettet for å få større bilde

Under

Det er viktig at du gjør deg kjent med kjørereglene som gjelder for denne type konsultasjoner. Oppstår det problem underveis i konsultasjonen finner du også svar på hvordan du kan løse disse her.

Kjøreregler for videokonsultasjonen

 1. Alle involverte parter må presentere seg. Helsepersonell bør være forberedt på at pasienten kan be de om å legitimere seg. Dersom du har med en noen med deg i konsultasjonen, er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren. Det skal ikke være noen i rommet som behandler ikke vet om, og behandler skal heller ikke ha noen i rommet som du ikke vet om. Behandleren kan spørre om det er andre i huset eller i bygningen hvor du er.
 2. Ingen av møtedeltakerne skal gjøre opptak av samtalen (verken lyd eller bilde). Behandler dokumenterer som vanlig i din elektroniske journal. Denne er tilgjengelig for deg på www.helsenorge.no.

Andre viktige moment

Husk at behandlerne ikke ser 'hele deg', og at det er annerledes å observere en person på en skjerm sammenliknet med fysisk oppmøte. Dersom du har noe informasjon som du tenker behandler ikke fanger opp, men burde vite om, er det viktig at du gir beskjed om dette.

Ha tilgang til legitimasjon med bilde dersom du ikke er kjent for behandler og blir bedt om å legitimere deg

Håndtering av eventuelle problem

Problemløsning
PROBLEMLØSNING
Du har ikke fått lagt inn fullt navn ved oppkobling til videoGå på https://join.nhn.no  i den nettleseren du skal bruke og legg inn fullt navn. Klikk så på videolenken i innkallingsbrevet, eller legg inn romnummer og pin-kode som beskrevet sammen med lenken.
Du har tekniske problemer med videoløsningenTa kontakt med Kundesenteret i Helse Vest IKT på tlf. 55 97 65 51
Du eller behandler er forsinketTa kontakt med avdelingen, se kontaktinformasjon i innkallingen.
Du finner ikke en egnet plass å sitte i fredRing sekretariatet. Se kontaktinformasjon i innkallingen. Dersom du ikke finner en egnet plass for videokonsultasjon, men kan finne en egnet plass for telefonkonsultasjon, så må behandler vurdere om det er godt nok eller om du må få en ny time.
Noen kommer inn i rommet.Gi beskjed til behandleren at du ikke lenger er alene slik at samtalen kan settes på pause. Dersom mulig, sørg for at du får rommet for deg selv igjen.
Annen uventet hendelseHendelser som gjør at informasjon om pasient og pasientens helse kan bli fanget opp av andre, eller som gjør at samtalen ikke kan gjennomføres, betyr at møtet settes på pause eller avsluttes. Dersom nødvendig går man over til telefon for å diskutere hva som skal gjøres videre.Etter

Dine rettigheter og betaling

Selv om møtet med legen skjer på en annen plass enn på sykehuset, er det fremdeles de samme reglene for taushetsplikt og personvern som gjelder. Under kan du gjøre deg kjent med hvilke regler som gjelder og få mer informasjon om betaling.

Taushetsplikt og personvern

På samme måte som ved fysisk oppmøte, vil Helsepersonelloven og Pasient- og brukerrettslova sine regler om taushetsplikt være styrende for selve samtalen og behandlingen av informasjon som kommer frem under samtalen. Relevante og nødvendige helseopplysninger skal føres i journalen på lik linje som om samtalen skulle skje ansikt til ansikt eller per telefon. Opplysninger om helsa din kan som hovedregel bli gitt til annen samarbeidende helsepersonell dersom dette er nødvendig for å gi deg god og forsvarlig helsehjelp (med mindre du motsetter deg dette).

Den valgte videokonsultasjonsløsningen har en kryptert linje, og samtalen (inkludert lyd og bilde) blir ikke lagret, verken på internett, eller på våre servere.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å bruke videokonsultasjon, og du trenger ikke oppgi noen grunn om du heller ønsker konsultasjon ansikt til ansikt. Dette vil ikke få noen konsekvenser for ditt videre behandlingstilbud fra instanser i helsevesenet.

Logg inn på www.helsenorge.no for å sende en melding. Er det mindre enn to virkedager igjen til timen din, må du kontakte oss direkte på telefon, mandag til fredag mellom klokken 0800 til 1530.

Dokumentasjon og betaling

Videokonsultasjonen blir dokumentert som en vanlig konsultasjon i din journal og egenandelen er den samme som ved annen poliklinikk.

Krav om egenandel blir sendt som faktura i etterkant av konsultasjonen. Pasienter med frikort, og barn under 16 år betaler ikke egenandel. Ved psykiatrisk behandling gjelder dette barn og ungdom under 18 år.


Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Parkering

Parkeringsanlegg på Haraldsplass

Parkeringsanlegget har en kapasitet på 347 plasser i et moderne og praktisk anlegg der alle skal være sikret plass når de trenger det. Max høyde i parkeringsanlegget er 2,10 m.
 

Vi har nylig åpnet nytt sykehusbygg, og det er nå direkte oppgang fra P-anlegget til sykehuset.

For pasienter med bevegelsesutfordringer finnes det et fåtall plasser tilgjengelig i sykehusets bakgård. Timeavtale og parkeringsbillett må legges i bilens vindu.

Har du tillatelse for parkering på handikap plasser, følg skilting for «HC-parkering» på området.

Av- og påstigning

Kjør veien langs Møllendalselven opp til ny hovedinngang der det er av- og påstigning.

Allmenn parkering

Sving inn i P-anlegget, avkjørsel til høyre før nytt sykehusbygg.
All parkering skal foregå i parkeringshallen, både ansatte, pasienter og besøkende.

Handikap parkering

Handikap parkeringsplassene er godt skiltet og er tilrettelagt utendørs og i P-hall, nær innganger til sykehuset. Følg skilt til plassene. Husk handikap parkeringsbevis i vinduet. Handikap parkering er gratis.

EL biler (ladbare kjøretøy)

Plassene er godt skiltet i første P-hallen du kommer til. 10 Amp kontakt er tilgjengelig. Det er totalt 35 plasser for ladbare kjøretøy i P-hallen. Ansatte, pasienter og pårørende kan benytte disse plassene.

Dersom du ikke trenger å lade bilen så kan du parkere hvor som helst ellers i anlegget. Vi gjør oppmerksom på at det er innført gebyr (bot) for de som står på el-bil plasser i Haraldsplass parkeringsanlegg uten tilplugget ladekabel. Dette gjør vi for at vi skal sikre at flest mulig av de som trenger å lade faktisk får en mulighet til å få ladet el bilen sin. Takk for at du tar hensyn til andre el-biler som trenger lading.

Reserverte plasser utendørs

Det vil være noen reserverte plasser utendørs for ambulanse, taxi, HC, tjenestebiler og ansatte med eget kort. Ulovlig parkering på medfører kontrollavgift på 650 kr og fare for borttauing for bileiers regning.
Betaling i P-anlegg.

Du kan betale med bankkort og kontant ved automat i parkeringshall A ved trappen, eller dra bankkort ved inn og utkjøring. Ansatte som forhåndbetaler P-plasser har egne kort som scannes ved inn og utkjøring. Priser står oppslått ved parkeringsautomat.

Inn og ut av P-anlegget på nattestid

Porter og dører holdes lukket kl 2300 - 0600. Om natten åpner kjøreporten automatisk når du kjører bilen inn mot porten (både innen- og utenfra). Dør for gående åpnes ved trykk på knappen ved innside dør. Kommer du fra utsiden og skal hente bilen, taster du inn nummeret som står på parkeringsbilletten (6 siffer) eller de 4 siste sifrene på bankkortet du brukte på vei inn. Dersom dette ikke fungerer, trykk på knappen for kontakt med betjening, så får du hjelp døgnet rundt!

Pasientrettigheter/reiserefusjon

Noen pasienter har rett på å få dekket bruk av bil for å komme seg til behandling. Informasjon om refusjon av reiseutgifter får du på: pasientreiser.no eller ring 05515.

Priser parkering

 • Kl 08:00 - 17:00 kr 12 per påbegynte 20. minutt - maks 150 kr per døgn
 • Kl 17:00 - 21:00 kr 12 per påbegynte 30. minutt
 • Kl 21:00 - 08:00 kr 8 per påbegynte time, maks kr 50 per natt

Betalingskort og kontanter kan brukes i betalingsautomat. Betalingskort kan benyttes i bom ved innkjøring/utkjøring.

Langtidspasienter og parkering

Ved innleggelser i 7 dager eller mer kan pasient/pårørende kjøpe ukes P-kort til kr 350 pr uke. Avdelingen der pasient er innlagt, må gi attestasjon på eget skjema.

 

 
 

Transport

​​Det er flere offentlige transportalternativer for å komme seg til Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Her kan du lese mer.​

Praktisk informasjon

Apotek

 

Nærmeste apotek til Haraldsplass Diakonale Sykehus er Apotek1 Ulriksdal.      
 

 

Adresse: Ulriksdal 2, 5009 Bergen.

Gratis parkering i 30 minutter.  Begrenset antall plasser.

Finn Apotek 1 Ulriksdal på kartet (ekstern lenke).

Telefon: 55207240 
Telefaks: 55207241 
E-post: apotek1.ulriksdalen@apotek1.no

Besøk apotekets hjemmeside her (ekstern lenke).​

Besøkstider og telefontider

​Besøkstider

For å redusere smittefare i sykehuset oppfordrer vi alle til å tenke over om besøket kan vente til pasienten er utskrevet fra sykehuset.

Ved behov er det kun nærmeste pårørende, 1-2 personer, som kan besøke pasienter i denne perioden. Alle besøk skal avtales med aktuell avdeling i forkant av besøket.

Besøkstid ved sykehuset er mellom 17.00 og 20.00, alle ukedager. Pasienter kan også ta i mot besøk i sykehusets fellesrom utenom visittidene.

Barn er velkommen sammen med voksne. Personer med feber, forkjølelse eller andre infeksjoner bør ikke besøke innlagte pasienter. Ved tvil kan personalet rådspørres.

For enkelte avdelinger gjelder egne besøksregler.

Dersom pårørende har noe de skal levere til inneliggende pasienter, må dette leveres før kl 21:00.

Telefontider

Resepsjonen er åpen mellom 06:30 og 21:00 på hverdager, og mellom 07:00 og 21:00 på lørdag og søndag / helligdager.

Internett

Pasienter og besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sykehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Åpne nettleseren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer etc.) for å få opp påloggingssiden.

Slik kobler du deg på som ny bruker

 • Velg «registrer deg».

 • Les gjennom vilkårene og godkjenn.

 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og opprett konto. 

 • Du vil motta en SMS og blir automatisk sendt til påloggingssiden. Her kan du logge inn med ditt brukernavn og passord.

 • Tilgangen du får til internett varer i 24 dager. Etter det må du be om nytt brukernavn og passord. 

For eksisterende bruker (siste 24 dager)

 • Se tekstmelding du har fått med brukernavn og passord

 • Skriv inn brukernavn og passord og trykk send inn

Årsaken til at du må logge inn er krav til sikkerhet i sykehusnettverket.

Sykehuset benytter samme type løsning som flyplasser og hotell.

Kiosk, kantine og mattilbud

​​Pasienter og pårørende er hjertelig velkomne til å bruke kantinen i 7. etasje. Sykehuset har også Narvesen kiosk i plan U2 i nybygget, der du kan få kjøpt noe mat, i tillegg til vanlige kioskvarer, blomster og kort.

​Åpningstider, kantine: 
Mandag-fredag: 08:00-14:30 
Lørdag og søndag: stengt.

Åpningstider, kiosk: 
Mandag-fredag: 07:00-21:00
Lørdag og søndag: 08:00-20:00

Dagligvarebutikk i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien (ekstern lenke).

Ca. 5 minutters gange fra sykehusets hovedinngang.

Mandag-fredag: 07:00-22:00

Lørdag: 08:00-20:00

Søndag: Stengt

Prestetjenester

​​​​​​​​Vi ønsker å møte den enkelte med respekt. Som sykehusprester har vi bred erfaring og høy kompetanse i å samtale med mennesker i ulike livssituasjoner.

Her kan du lese mer om prestetjenester.​

Fant du det du lette etter?