Videokonsultasjon via helsenorge.no

Det er nå mulig å møte behandleren din via videokonsultasjon i stedet for fysisk oppmøte.

Innledning

For at videokonsultasjonen skal bli bra må du ta visse hensyn, så vi ber deg som pasient om å lese denne informasjonen nøye.

Sikre at du har tilgang til digitale tjenester på helsenorge

Du styrer selv tilgang til digitale tjenester på helsenorge.no. For at du skal få varsel om at en videokonsultasjon er satt opp for deg, må du ha samtykket til «full tilgang».

Sjekk følgende dersom du er usikker på om du har «full tilgang»:

 1. Logg inn på helsenorge.no
 2. Trykk på navnet ditt oppe til høyre slik at du får opp profilinnstillingene dine
 3. Trykk på «Bruk av helsetjenester og ordninger». Om «Bruk av Helsenorge» viser «Du har full tilgang», er du allerede i mål. Viser denne noe annet, må du trykke «Endre innstillinger», og så «Endre» igjen og sett den til «Full».

Med «full tilgang» på helsenorge, vil du få varsel om innkallinger og du vil finne innkallinger i «Meldinger» og «Timeavtale». Innkallinger vil alltid ligge i din «Pasientjournal», selv når du ikke har fullt samtykke.

Henvisning og vurdering

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Her er noen tips til deg som har fått innkalling til en videokonsultasjon og er usikker på hva du må gjøre. Klikk på knappene under for å se hva du trenger av utstyr og hvordan du skal forberede deg til samtale med behandler.

Dette trenger du

 • Enhet som smarttelefon, nettbrett eller PC. Dersom PC skal brukes må den ha integrert kamera, mikrofon og høyttaler (kan være innebygd i enheten). Hodetelefoner kan være nyttig, men er ikke obligatorisk.
 • Tilgang til stabilt internett. Dersom du bruker PC, forsikre deg om at du ikke bruker Internet Explorer.
 • Et rom hvor du kan være alene, og ikke risikerer at andre kommer inn og avbryter, eller kan høre hva du og behandleren sier. Rommet bør også ha god belysning slik at behandleren din kan se deg godt.

Før videokonsultasjonen

 • Dersom du ikke kan møte til timen din eller tilstanden din har blitt forverret, er det viktig at du gir beskjed til sykehuset. Logg inn på www.helsenorge.no  for å sende en melding. Dersom det er mindre enn to virkedager igjen til timen din må du kontakte sykehuset direkte på telefon, mandag til fredag. Dersom helsetilstanden forverrer seg vesentlig, må du kontakte fastlegen eller den som har henvist deg til time på sykehuset. Fastlegen kan også gi deg råd og oppfølging i ventetiden.
 • Planlegg samtalen i rimelig tid slik at samtalen i størst mulig grad kan gjennomføres uten avbrudd eller forstyrrelser. Sjekk at kamera og mikrofon virker ved å åpne https://join.nhn.no og taste inn 998112. Dette er et test-rom hvor du kan bli kjent med hvordan det virker i god tid før samtalen.
 • Skriv gjerne ned spørsmål og viktig informasjon på forhånd, inkludert oversikt over medisinbruk.
 • Åpne innkallingsbrevet med møteromslinken møt opp ca fem minutter før slik at du er klar til å trykke på linken rett før konsultasjonen starter.
 • Les gjennom punktet "Håndtering av eventuelle problemer" på forhånd lenger nede på siden, slik at du er forberedt dersom oppkoblingen ikke fungerer.

Oppkobling til videokonsultasjon

Har du mottatt en innkallelse til en time på sykehuset som skal gjennomføres på video gjør du følgende:

 • Ta fram mobiltelefon, nettbrett eller PC, og sørg for at enheter er ladet og koblet til et trådløst nett
 • Åpne nettleser (ikke Internet Explorer)
 • Logg inn på helsenorge.no
 • Gå inn på MELDINGER, og finn innkallingsbrev

Skjermdump fra join-løsningen på helsenorge.no. Bilde.    Skjermdump fra join-løsningen på helsenorge.no. Bilde.

 • Åpne dokumentet Innkallingsbrev og start videokonsultasjon ved å trykke på linken som ligger i brevet rett før du har en timeavtale for å koble opp. Dersom linken i innkallingsbrevet ikke fungerer må du åpne https://join.nhn.no . Klikk på det grønne symbolet for «video» og tast inn romnummeret som du har fått oppgitt. Tast så inn pinkode dersom du har fått oppgitt dette, eller klikk på «delta». Dersom du ikke har mottatt romnummer og pinkode, ta direkte kontakt på telefon med avdelingen som har kalt deg inn. Telefonnummer finner du i innkallingsbrevet.

Skjermdump fra join-løsningen på helsenorge.no. Bilde.

 • Du må nå gi videoløsningen tilgang til mikrofon og kamera. Tillat tilgang til Mikrofon og kamera.

Skjermdump fra join-løsningen på helsenorge.no. Bilde.

 • Tillat tilgang i nettleser, trykk OK

Skjermdump fra join-løsningen på helsenorge.no. Bilde.

 • Skriv inn navnet ditt, trykk OK

Skjermdump fra join-løsningen på helsenorge.no. Bilde.

Deltagelse i møte

 • Vent til sykehuset kobler opp

Skjermdump fra join-løsningen på helsenorge.no. Bilde.

 • Da er alt klart. Juster volum om behandler ikke hører deg.

join8.png

 • Snu telefonen eller nettbrettet for å få større bilde

join9.png

Under

Under møtet er det visse kjøreregler som du må rette deg etter. Det er viktig at du gjør deg kjent med disse før møtet, slik at konsultasjonen kan gå så knirkefritt som mulig. Oppstår det problem underveis i konsultasjonen finner du også svar på hvordan du kan løse disse her.

Kjøreregler for videokonsultasjonen

 1. Alle involverte parter må presentere seg. Dersom du har med en venn/pårørende er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren. Det skal ikke være noen i rommet som behandler ikke vet om, og behandler skal heller ikke ha noen i rommet som du ikke vet om. Behandleren kan spørre om det er andre i huset eller i bygningen hvor du er.
 2. Ingen av møtedeltakerene skal gjøre opptak av samtalen (hverken lyd eller bilde). Behandler dokumenterer som vanlig i din elektroniske journal. Denne er tilgjengelig for deg på www.helsenorge.no .

Andre viktige moment

Husk at behandlerne ikke ser 'hele deg', og at det er annerledes å observere en person på en skjerm sammenlignet med fysisk oppmøte. Dersom du har noen informasjon som du tenker behandler ikke fanger opp, men burde vite om, er det viktig at du gir beskjed om dette.

Håndtering av eventuelle problem

Tabellen under hjelper deg med å løse eventuelle problemer som skulle oppstå.

Problemløsning
PROBLEMLØSNING
Det har skjedd en forverring av helsen din som gjør at du er usikker på om en videosamtale er riktig.Ta kontakt med sekretariatet så snart som mulig. Se kontaktinformasjon i innkallingen.
Behandler er forsinketForsinkelser kan oppstå på samme måte som på den vanlige poliklinikken. Dersom du ikke kan vente, ta kontakt med sekretariatet og gi beskjed. Se kontaktinformasjon i innkallingen.
Du er forsinket Ta kontakt med sekretariatet og gi beskjed. Se kontaktinformasjon i innkallingen. Du kan risikere at konsultasjonen blir utsatt.
Du finner ikke en egnet plass å sitte i fredRing sekretariatet. Se kontaktinformasjon i innkallingen. Dersom du ikke finner en egnet plass for videokonsultasjon, men kan finne en egnet plass for telefonkonsultasjon, så må behandler vurdere om det er godt nok eller om du må få en ny time. 
Du klarer ikke å koble deg på møtet
 • Har du tilgang til internett? Forsøk en kjent side
 • Dersom du bruker PC, forsikre deg om at at den nylig er restartet og du ikke bruker Internet Explorer. Eventuelt kan du avslutte ved å klikke på det røde symbolet og åpne timen via mobil eller nettbrett.
 • Koble deg opp ved å gå inn på https://join.nhn.no , klikk på det grønne videosymbolet og tast inn romnummeret som du finner i innkallingsbrevet. Tast pin-kode dersom dette er oppgitt, ellers trykker du på «delta»
 • Dersom du har kopiert linken fra innkallingsbrevet til en nettleser, se etter at det ikke har kommet inn et ekstra tegn eller mellomrom.
 • Dersom du ikke dukker opp i det virtuelle møterommet til avtalt tid kan det hende at behandler ringer deg på telefonen.
Bildet forsvinner, men lyden virker
 • Har du eget webkamera tilkoblet PC-en? Se om det finnes noen valg i systemet, samt at du har valgt riktig kamera.
 • Forsøk å plugge ut og inn kamera.
 • Sørg for å ikke ha flere program som bruker kamera oppe på en gang. Da kan kamera bli låst til et av programmene, mens du ønsker å bruke det i videosystemet til konsultasjonen.
 • Gå inn på https://join.nhn.no , klikk på de tre prikkene til høyre (innstillinger) og velg riktig enhet.
 • Slå av og på PC.
 • Dersom problemet fortsetter kontakter behandleren din deg, og dere blir enige om hva dere skal gjøre.
Lyden forsvinner, men bildet virker
 • Har du slått på lyden din? En PC har flere lydinnstillinger, forsøk nede i høyre hjørne å se at lyden er på.
 • Gå inn på https://join.nhn.no , klikk på de tre prikkene til høyre (innstillinger) og velg riktig enhet.
 • Bruker du eksternt headsett eller høyttaler/mikrofon, sørg for at disse er slått på, og se om de har noen mute-knapp.
 • Test med en kjent lydkilde. For eksempel musikk eller YouTube.
 • Koble fra enheten og koble til igjen.
 • Slå av og på PC.
 • Dersom problemet fortsetter kontakter behandleren din deg, og dere blir enige om hva dere skal gjøre.
Forsinkelse på lyd eller bildeIkke bruk videolink via VPN. Sjekk nettdekning. Lukk ned program og annet som kan belaste nettkapasiteten.
Kommer ikke inn på linken. Får beskjed om at siden ikke kan laste.Se informasjon om alternativ oppkobling i innkallingsbrevet – oppkobling via https://join.nhn.no
Hele samtalen bryter underveis
 • Har det skjedd noe med oppsettet ditt? Kabel som har løsnet? Mistet internett? Sitter du eventuelt i et rom med dårlig nettilgang?
 • Forsøk å gå inn i møtet på samme måte som sist.
 • Slå av og på PC, og prøv på nytt.
 • Ring avdelingen og forklar situasjonen.
 • Dersom problemet fortsetter kontakter behandleren din deg, og dere blir enige om hva dere skal gjøre.


Etter

Dine rettigheter og betaling

Selv om møtet med legen skjer på en annen plass enn på sykehuset, er det fremdeles de samme reglene for taushetsplikt og personvern som gjelder. Under kan du gjøre deg kjent med hvilke regler som gjelder og få mer informasjon om betaling.

Taushetsplikt og personvern

På samme måte som ved fysisk oppmøte, vil Helsepersonelloven og Pasientrettigheitsloven sine regler om taushetsplikt være styrende for selve samtalen og behandlingen av informasjon som kommer frem under samtalen. Relevante og nødvendige helseopplysninger skal føres i journalen på lik linje som om samtalen skulle skje ansikt til ansikt eller per telefon. Opplysninger om din helse kan som hovedregel bli gitt til annet samarbeidende helsepersonell dersom dette er nødvendig for å gi deg god og forsvarlig helsehjelp (med mindre du motsetter deg dette).

Valgt videokonsultasjonsløsning har en kryptert linje, og samtalen (inkludert lyd og bilde) blir ikke lagret, verken på internett, eller på våre servere.

Frivillig deltagelse

Det er frivillig å bruke videokonsultasjon, og du trenger ikke oppgi noen grunn om du heller ønsker konsultasjon ansikt til ansikt. Dette vil ikke få noen konsekvenser for ditt videre behandlingstilbud fra noen instanser i helsevesenet.

Logg inn på www.helsenorge.no  for å sende en melding. Dersom det er mindre enn to virkedager igjen til timen din må du kontakte oss direkte på telefon, mandag til fredag klokka 0800-1530

Dokumentasjon og betaling

Videokonsultasjonen blir dokumentert som en vanlig konsultasjon i din journal og egendelen er den samme som ved annen poliklinikk.

Krav om egenandel sendes som faktura i etterkant av konsultasjonen. Pasienter med frikort, og barn under 16 år, betaler ikke egenandel. Ved psykiatrisk behandling gjelder dette barn og ungdom under 18 år.
Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Haraldsplass Diakonale Sykehus
Besøksadresse
Ulriksdal 8(Kart)
5009 Bergen
Telefon
55 97 85 00
mandag - fredag 06:30-22:30
lørdag - søndag 07:00-22:00
Resepsjonen er åpen mellom 6.30 og 22.30 på hverdager, og mellom 7.00 og 22.00 på lørdag og søndag.

Parkering

Parkeringsanlegg på Haraldsplass

Parkeringsanlegget har en kapasitet på 347 plasser i et moderne og praktisk anlegg der alle skal være sikret plass når de trenger det. Max høyde i parkeringsanlegget er 2,10 m.
 

Vi har nylig åpnet nytt sykehusbygg, og det er nå direkte oppgang fra P-anlegget til sykehuset.

For pasienter med bevegelsesutfordringer finnes det et fåtall plasser tilgjengelig i sykehusets bakgård. Timeavtale og parkeringsbillett må legges i bilens vindu.

Har du tillatelse for parkering på handikap plasser, følg skilting for «HC-parkering» på området.

Av- og påstigning

Kjør veien langs Møllendalselven opp til ny hovedinngang der det er av- og påstigning.

Allmenn parkering

Sving inn i P-anlegget, avkjørsel til høyre før nytt sykehusbygg.
All parkering skal foregå i parkeringshallen, både ansatte, pasienter og besøkende.

Handikap parkering

Handikap parkeringsplassene er godt skiltet og er tilrettelagt utendørs og i P-hall, nær innganger til sykehuset. Følg skilt til plassene. Husk handikap parkeringsbevis i vinduet. Handikap parkering er gratis.

EL biler (ladbare kjøretøy)

Plassene er godt skiltet i første P-hallen du kommer til. 10 Amp kontakt er tilgjengelig. Det er totalt 35 plasser for ladbare kjøretøy i P-hallen. Ansatte, pasienter og pårørende kan benytte disse plassene.

Dersom du ikke trenger å lade bilen så kan du parkere hvor som helst ellers i anlegget. Vi gjør oppmerksom på at det er innført gebyr (bot) for de som står på el-bil plasser i Haraldsplass parkeringsanlegg uten tilplugget ladekabel. Dette gjør vi for at vi skal sikre at flest mulig av de som trenger å lade faktisk får en mulighet til å få ladet el bilen sin. Takk for at du tar hensyn til andre el-biler som trenger lading.

Reserverte plasser utendørs

Det vil være noen reserverte plasser utendørs for ambulanse, taxi, HC, tjenestebiler og ansatte med eget kort. Ulovlig parkering på medfører kontrollavgift på 650 kr og fare for borttauing for bileiers regning.
Betaling i P-anlegg.

Du kan betale med bankkort og kontant ved automat i parkeringshall A ved trappen, eller dra bankkort ved inn og utkjøring. Ansatte som forhåndbetaler P-plasser har egne kort som scannes ved inn og utkjøring. Priser står oppslått ved parkeringsautomat.

Inn og ut av P-anlegget på nattestid

Porter og dører holdes lukket kl 2300 - 0600. Om natten åpner kjøreporten automatisk når du kjører bilen inn mot porten (både innen- og utenfra). Dør for gående åpnes ved trykk på knappen ved innside dør. Kommer du fra utsiden og skal hente bilen, taster du inn nummeret som står på parkeringsbilletten (6 siffer) eller de 4 siste sifrene på bankkortet du brukte på vei inn. Dersom dette ikke fungerer, trykk på knappen for kontakt med betjening, så får du hjelp døgnet rundt!

Pasientrettigheter/reiserefusjon

Noen pasienter har rett på å få dekket bruk av bil for å komme seg til behandling. Informasjon om refusjon av reiseutgifter får du på: pasientreiser.no eller ring 05515.

Priser parkering

 • Kl 08:00 - 17:00 kr 12 per påbegynte 20. minutt - maks 150 kr per døgn
 • Kl 17:00 - 21:00 kr 12 per påbegynte 30. minutt
 • Kl 21:00 - 08:00 kr 8 per påbegynte time, maks kr 50 per natt

Betalingskort og kontanter kan brukes i betalingsautomat. Betalingskort kan benyttes i bom ved innkjøring/utkjøring.

Langtidspasienter og parkering

Ved innleggelser i 7 dager eller mer kan pasient/pårørende kjøpe ukes P-kort til kr 350 pr uke. Avdelingen der pasient er innlagt, må gi attestasjon på eget skjema.

 

 
 

Transport

​​Det er flere offentlige transportalternativer for å komme seg til Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Her kan du lese mer.​

Praktisk informasjon

Apotek

 

Nærmeste apotek til Haraldsplass Diakonale Sykehus er Apotek1 Ulriksdal.      
 

 

Adresse: Ulriksdal 2, 5009 Bergen.

Gratis parkering i 30 minutter.  Begrenset antall plasser.

Finn Apotek 1 Ulriksdal på kartet (ekstern lenke).

Telefon: 55207240 
Telefaks: 55207241 
E-post: apotek1.ulriksdalen@apotek1.no

Besøk apotekets hjemmeside her (ekstern lenke).​

Besøkstider og telefontider

​Besøkstider

I forbindelse med koronasituasjonen er det innført besøksforbud på sykehuset. Det er kun pasienter som er kritisk syke som kan ha besøk etter nærmere avtale med avdelingen. Øvrige pasienter kan dessverre ikke få besøk så lenge KORONAUTBRUDDET varer. Alle besøkende bes henvende seg i resepsjonen ved ankomst. Vi beklager ulemper dette medfører.

Besøkstid ved sykehuset er mellom 17.00 og 20.00, alle ukedager. Pasienter kan også ta i mot besøk i sykehusets fellesrom utenom visittidene.

Barn er velkommen sammen med voksne. Personer med feber, forkjølelse eller andre infeksjoner bør ikke besøke innlagte pasienter. Ved tvil kan personalet rådspørres.

For enkelte avdelinger gjelder egne besøksregler.

Telefontider

Resepsjonen er åpen mellom 06:30 og 22:30 på hverdager, og mellom 07:00 og 22:00 på lørdag og søndag.

Internett

Pasienter og besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sykehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Åpne nettleseren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer etc.) for å få opp påloggingssiden.

Slik kobler du deg på som ny bruker

 • Velg «registrer deg».

 • Les gjennom vilkårene og godkjenn.

 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og opprett konto. 

 • Du vil motta en SMS og blir automatisk sendt til påloggingssiden. Her kan du logge inn med ditt brukernavn og passord.

 • Tilgangen du får til internett varer i 24 dager. Etter det må du be om nytt brukernavn og passord. 

For eksisterende bruker (siste 24 dager)

 • Se tekstmelding du har fått med brukernavn og passord

 • Skriv inn brukernavn og passord og trykk send inn

Årsaken til at du må logge inn er krav til sikkerhet i sykehusnettverket.

Sykehuset benytter samme type løsning som flyplasser og hotell.

Kiosk, kantine og mattilbud

​​Pasienter og pårørende er hjertelig velkomne til å bruke kantinen i 7. etasje. Sykehuset har også Narvesen kiosk i plan U2 i nybygget, der du kan få kjøpt noe mat, i tillegg til vanlige kioskvarer, blomster og kort.

​Åpningstider, kantine: 
Mandag-fredag: 08:00-14:30 
Lørdag og søndag: stengt.

Åpningstider, kiosk: 
Mandag-fredag: 07:00-21:00
Lørdag og søndag: 08:00-20:00

Dagligvarebutikk i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien (ekstern lenke).

Ca. 5 minutters gange fra sykehusets hovedinngang.

Mandag-fredag: 07:00-22:00

Lørdag: 08:00-20:00

Søndag: Stengt

Prestetjenester

​​​​​​​​Vi ønsker å møte den enkelte med respekt. Som sykehusprester har vi bred erfaring og høy kompetanse i å samtale med mennesker i ulike livssituasjoner.

Her kan du lese mer om prestetjenester.​

Fant du det du lette etter?