HELSENORGE

Videokonsultasjon med behandler via join.nhn.no

Det er nå mulig å møte behandleren din via videokonsultasjon i stedet for fysisk oppmøte. 

Innledning

Vi anbefaler at du ser denne korte filmen om forberedelser til videokonsultasjoner:

 


Om du trenger mer informasjon finner du dette under. Informasjonen gjelder i hovedsak pasienter, men er også relevant for andre som skal delta i møtet med sykehus og pasient.

Informasjon om hvordan du kobler deg opp og starter videokonsultasjonen blir sendt i innkallingsbrevet som du vil motta enten i innboksen din på Helsenorge eller i en digital postkasse. I noen tilfeller kan den også bli sendt på SMS eller e-post. For at videokonsultasjonen skal bli bra må du ta visse hensyn, så vi ber deg som pasient om å følge instruksene du får fra sykehuset og om å lese informasjonen nedenfor nøye.

Sikre at du har tilgang til digitale tjenester på Helsenorge

 Du styrer selv tilgangen til digitale tjenester på helsenorge.no. For at du skal motta varsel om at du har mottatt innkalling med informasjon om oppkobling til video, må du ha samtykket til «full tilgang» i personverninnstillingene dine. 

Sjekk følgende dersom du er usikker på om du har «full tilgang»:

 1. Logg inn på helsenorge.no
 2. Trykk på navnet ditt oppe til høyre slik at du får opp profilinnstillingene dine under Profil og innstillinger.
 3. Trykk på «Personverninnstillinger». Dersom «Velg hvilke tjenester du vil bruke» viser «Du har samtykket til Full» er du allereie i mål. Viser denne noe annet, må du trykke «Endre samtykke» og sette den til «Full».
Med «fullt samtykke» på Helsenorge, vil du få varsel på SMS/epost om innkallinger som du finner under «Meldinger» og brevet ligger i Innboksen din. Innkallinger vil alltid ligge i din «Pasientjournal» selv når du ikke har gitt fullt samtykke.
Dersom du ikke har tilgang til Helsenorge vil du motta påloggingsinformasjon i posten og kan delta via nett.Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Her er noen tips til deg som har fått innkalling til en videokonsultasjon og er usikker på hva du må gjøre. Klikk på overskriftene under for å se hva du trenger av utstyr og hvordan du skal forberede deg til samtale med behandler.

Før videokonsultasjonen

 • Planlegg samtalen i god tid slik at samtalen i størst mulig grad kan gjennomføres uten avbrytelser og forstyrrelser. Sjekk at kamera og mikrofon virker på enheten du skal bruke når du møter behandler ved å åpne Testsamtale - delta.nhn.no. Her kan du teste lyd og bilde ved å følge instruksjonene.
 • Skriv gjerne ned spørsmål og viktig informasjon på forhånd, inkludert oversikt over medisinbruk.

Utstyr som du trenger

Join.nhn.no er en sikker videoløsning og krever ikke at du laster ned noe i forkant av konsultasjonen. Den kan brukes via mobil, nettbrett og PC. Vi anbefaler at du bruker følgende nettlesere, avhengig av hvilken enhet du skal bruke:
 • For IOS nettbrett / telefon (iPad/iPhone) - bruk nettleseren Safari
 • For Android nettbrett / telefon (Samsung m.fl.) eller PC - bruk nettleseren Google Chrome
 • Ikke bruk nettleseren Internet Explorer (IE)
 • Ved deltakelse via mobiltelefon bør denne være oppdatert med siste versjon av programvare
 • Om du bruker PC, sørg for at den er omstartet og har kamera, mikrofon og høytaler. Hvis ikke, må du koble dette til i tillegg.

Når du skal møte til videokonsultasjon ved sykehuset gjør du følgende

 • Ta frem nettbrett, mobiltelefon eller PC og sjekk at enheten er ladet og koblet til et trådløst nett
 • Sørg for å være i et uforstyrret rom og vær forberedt med nødvendig informasjon og legitimasjon med bilde dersom du ikke er kjent for behandler
 • Ha tilgang til telefon i tilfelle behandler trenger å kontakte deg ved tekniske utfordringer

Oppkobling til videokonsultasjon

Det finnes ulike måter å koble seg opp til videokonsultasjon. Det er viktig at du følger instruksene du får fra sykehuset. Her er en oversikt over de ulike måtene:
 • Oppkobling via Helsenorge
  • I timeavtalen
  • I innkallingsbrevet
 • Oppkoblingsinformasjon i brev mottatt i en digital postkasse (for eksempel DigiPost)
 • Oppkoblingsinformasjon på SMS eller epost

Forsinkelser kan oppstå

Husk at behandler kan være forsinket, vennligst vent på velkomstsiden / venterommet. Dersom behandler er mer enn 15 minutter forsinket, ta kontakt med avdelingen som har kalt deg inn. Du finner kontaktinformasjon i innkallingsbrevet.

Velg den måten som gjelder for deg i tråd med instruksene fra sykehuset:


Oppkobling via Helsenorge i timeavtalen


 • Trykk på startknappen

  Skjermbilde. Nettside for videokonsultasjon med start video-knapp. Bilde
 • Du kommer inn på en velkomstside og går videre til en side der du får informasjon om å tillate tilgang til kamera og mikrofon. Følg instruksjonene som blir gitt på siden.

  Skjermbilde. Nettside hvor du gir tillatelse til kamera og mikrofon.Bilde

 • Når du går videre kommer du til et venterom. Når behandler har kommet vil du automatisk gå videre, men du kan også gå inn i møtet ved å klikke på «Start videokonsultasjon». Da vil du straks se behandler.
Se felles instruksjon nedenfor for hvordan det fungere inne i videorommet.

Oppkobling via Helsenorge i innkallingsbrevet

Du må koble deg opp via informasjon som du finner i innkallingsbrevet. Det er viktig at du registrerer ditt fulle navn når du blir bedt om dette. Dersom du ikke identifiserer deg risikerer du å ikke bli sluppet inn i møtet.

Gå til Innboksen din og åpne innkallingsbrevet

Skjermbilde. Innboks og innkallingsbrev på helsenorge.no. Bilde


Følg instruksjonene i brevet, du skal enten:

 1. Trykke på videolenken og identifisere deg med fullt navn eller

  Skjermbilde. Dialogboks på nettside hvor man skal skrive inn navn. Bilde


 2. Gå til https://join.nhn.no og identifisér deg med fullt navn og skriv inn oppgitt romnummer, for så å trykke på videosymbolet til høyre for feltet og tast videre inn firesifret pin-kode.

  Skjermbilde. Dialogboks hvor man skriver inn adresse eller nummer. Bilde

Dersom du ikke har mottatt pin-kode, trykk på «Delta». Dersom du ikke har mottatt romnummer og pin-kode, ta direkte kontakt med avdelingen som har kalt deg inn.

Videre må du:


 • Gi tilgang til kamera og mikrofon
 • Vent til du ser behandler
 • Se felles instruksjon for hvordan det fungerer inne i videorommet
Dersom lenken i innkallingsbrevet ikke fungerer, eller du har mottatt brevet på papir, må du åpne https://join.nhn.no, registrere deg og taste inn romnummer og pin-kode.

Oppkoblingsinformasjon i brev mottatt i en digital postkasse

I innkallingsbrevet finnes informasjon om hvordan du kobler deg opp til videokonsultasjonen. Det er viktig at du registrerer ditt fulle navn når du blir bedt om dette. Dersom du ikke identifiserer deg, risikerer du å ikke bli sluppet inn i møtet.

Følg instruksjonene i brevet, du skal enten:

 1. Trykke på videolenken og identifisere deg med fullt navn eller

  Skjermbilde. Dialogboks på nettside hvor man skal skrive inn navn. Bilde

 2. Gå til https://join.nhn.no, identifisér deg med fullt navn og skriv oppgitt romnummer for så å trykke på videosymbolet til høyre for feltet og tast videre inn firesifret pin-kode.

  Skjermbilde. Dialogboks hvor du skal skrive inn adresse / telefonnummer. Bilde

Dersom du ikke har mottatt pin-kode, trykk på «Delta». Dersom du ikke har mottatt romnummer og pin-kode, ta direkte kontakt med avdelingen som har kalt deg inn.

Videre må du:


 • Gi tilgang til kamera og mikrofon
 • Vent til du ser behandler
 • Se felles instruksjon for hvordan det fungerer inne i videorommet
Dersom lenken i innkallingsbrevet ikke fungerer, eller du har mottatt brevet på papir, må du åpne https://join.nhn.no, registrere deg og taste inn romnummer og pin-kode.

Oppkobling på SMS eller epost

I noen tilfeller blir oppkoblingsinformasjon sendt via SMS eller epost. Det finnes to ulike måter å koble seg opp på. Følg instruksene du mottar for den gjeldende videokonsultasjonen:

 1. Logg inn med BankID når du blir bedt om dette. Dersom du ikke har BankID kan du logge på med kode via SMS:
  1. Gi tilgang til kamera og mikrofon
  2. Følg instruksene på velkomstsiden for videokonsultasjonen
  3. Du går automatisk videre til møterommet når behandler har kommet. Dersom du ikke går automatisk videre, klikk på «Start videokonsultasjon» når denne er tilgjengelig.
  4. Se felles instruksjon for hvordan det fungerer inne i videorommet
 2. Ved oppkobling via https://join.nhn.no, registrer ditt fulle navn for å identifisere deg:
  1. Trykk på videosymbolet, tast inn mottatt romnummer og pin-kode
  2. Gi tilgang til kamera og mikrofon
  3. Vent til du ser behandler
  4. Se felles instruksjon for hvordan det fungerer inne i videoreommet

Felles instruksjoner for alle videooppkoblinger


 • Sjekk at du ser deg selv og at indikator for lyden din (grønn linje) beveger seg når du snakker
 • Dersom du skal tilknytte eksternt kamera eller mikrofon, trykk på den lille pilen fo å åpne venstre meny og videre på de tre prikkene (Innstillinger) og velg aktuell lyd- og / eller bildekilde under Medieinnstillinger
 • Åpne menyen, via den lille pilen midt på skjerme til venstre for å se deltakere eller sende en melding/chat dersom du har behov for det

Under

Det er viktig at du gjør deg kjent med kjørereglene som gjelder for denne type konsultasjoner. Oppstår det problemer underveis i konsultasjonen finner du også svar på hvordan du kan løse disse her.

Kjøreregler for videokonsultasjonen

 • Alle involverte parter må presentere seg. Helsepersonell bør være forberedt på at pasienten kan be dem om å legitimere seg. Dersom du har med en noen med deg i konsultasjonen, er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren. Det skal ikke være noen i rommet som behandler ikke vet om, og behandler skal heller ikke ha noen i rommet som du ikke vet om. Behandleren kan spørre om det er andre i huset eller i bygningen hvor du er.
 • Ingen av møtedeltakerne skal gjøre opptak av samtalen (verken lyd eller bilde). Behandler dokumenterer som vanlig i din elektroniske journal. Denne er tilgjengelig for deg på helsenorge.no.

Andre viktige moment

Husk at behandlerne ikke ser «hele deg», og at det er annerledes å observere en person på en skjerm sammenliknet med fysisk oppmøte.

Dersom du har noe informasjon som du tenker behandler ikke fanger opp, men burde vite om, er det viktig at du gir beskjed om dette.

Ha tilgang til legitimasjon med bilde dersom du ikke er kjent for behandler og blir bedt om å legitimere deg.

Håndtering av eventuelle problem


Problemløsning
PROBLEM LØSNING
Du har tekniske problemer med videoløsningenTa kontakt med Kundesenteret i Helse Vest IKT på telefon  55 97 65 51
Du eller behandler er forsinketTa kontakt med avdelingen, se kontaktinformasjon i innkallingen.
Du finner ikke en egnet plass å sitte i fredRing sekretariatet. Se kontaktinformasjon i innkallingen. Dersom du ikke finner en egnet plass for videokonsultasjon, men kan finne en egnet plass for telefonkonsultasjon, så må behandler vurdere om det er godt nok eller om du må få en ny time.
Noen kommer inn i rommet.Gi beskjed til behandleren at du ikke lenger er alene slik at samtalen kan settes på pause. Dersom mulig, sørg for at du får rommet for deg selv igjen.
Annen uventet hendelseHendelser som gjør at informasjon om pasient og pasientens helse kan bli fanget opp av andre, eller som gjør at samtalen ikke kan gjennomføres, betyr at møtet settes på pause eller avsluttes. Dersom nødvendig går man over til telefon for å diskutere hva som skal gjøres videre.
Du har ikke fått lagt inn fullt navn ved oppkobling til video via join.nhn.no
Gå til https://join.nhn.no i den nettleseren du skal bruke og legg inn fullt navn. Klikk deretter på videolenken i innkallingsbrevet eller legg inn romnummer og pin-kode som forklart sammen med lenken.

Etter

Dine rettigheter og betaling

Selv om møtet med legen skjer på en annen plass enn på sykehuset, er det fremdeles de samme reglene for taushetsplikt og personvern som gjelder. Under kan du gjøre deg kjent med hvilke regler som gjelder og få mer informasjon om betaling.

Taushetsplikt og personvern

På samme måte som ved fysisk oppmøte, vil Helsepersonelloven og Pasient- og brukerrettslova sine regler om taushetsplikt være styrende for selve samtalen og behandlingen av informasjon som kommer frem under samtalen. Relevante og nødvendige helseopplysninger skal føres i journalen på lik linje som om samtalen skulle skje ansikt til ansikt eller per telefon. Opplysninger om helsa din kan som hovedregel bli gitt til annen samarbeidende helsepersonell dersom dette er nødvendig for å gi deg god og forsvarlig helsehjelp (med mindre du motsetter deg dette).

Den valgte videokonsultasjonsløsningen har en kryptert linje, og samtalen (inkludert lyd og bilde) blir ikke lagret, verken på internett, eller på våre servere.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å bruke videokonsultasjon, og du trenger ikke oppgi noen grunn om du heller ønsker konsultasjon ansikt til ansikt. Dette vil ikke få noen konsekvenser for ditt videre behandlingstilbud fra instanser i helsevesenet.

Logg inn på www.helsenorge.no for å sende en melding. Er det mindre enn to virkedager igjen til timen din, må du kontakte oss direkte på telefon, mandag til fredag mellom klokken 08.00 til 15.30.

Dokumentasjon og betaling

Videokonsultasjonen blir dokumentert som en vanlig konsultasjon i din journal og egenandelen er den samme som ved annen poliklinikk.

Krav om egenandel blir sendt som faktura i etterkant av konsultasjonen. Pasienter med frikort, og barn under 16 år betaler ikke egenandel. Ved psykiatrisk behandling gjelder dette barn og ungdom under 18 år.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Parkering

Nytt kjøremønster 

Bybanen linje 2 er i full drift. Dette har ført til endringer for kjøremønster til og fra Haraldsplass. Den midlertidige inn og ut kjøring til Årstadveien er stengt for trafikk, og inn- og utkjøring til Haraldsplass er fra rundkjøringen v/ Ulriksdal Helsepark (klikk på lenke for figur av kjøremønster).​


Parkeringsanlegg på Haraldsplass

Parkeringsanlegget har en kapasitet på 347 plasser i et moderne og praktisk anlegg der alle skal være sikret plass når de trenger det. Max høyde i parkeringsanlegget er 2,10 m.

Mann ved dør i parkeringsanlegg. Foto 

Vi har nylig åpnet nytt sykehusbygg, og det er nå direkte oppgang fra P-anlegget til sykehuset.

For pasienter med bevegelsesutfordringer finnes det et fåtall plasser tilgjengelig i sykehusets bakgård. Timeavtale og parkeringsbillett må legges i bilens vindu.​

Har du tillatelse for parkering på handikap plasser, følg skilting for «HC-parkering» på området.

Bergen Parkering​ ​Sesam sesam​

Av- og påstigning

Kjør veien langs Møllendalselven opp til ny hovedinngang der det er av- og påstigning.

Allmenn parkering

Sving inn i P-anlegget, avkjørsel til høyre før nytt sykehusbygg.
All parkering skal foregå i parkeringshallen, både ansatte, pasienter og besøkende.

Handikapparkering

Handikapparkeringsplassene er godt skiltet og er tilrettelagt utendørs og i P-hall, nær innganger til sykehuset. Følg skilt til plassene. Husk parkeringsbevis i vinduet. Handikap parkering er gratis. Det er 10 HC-plasser i fjellhallen.

El-biler (ladbare kjøretøy)

Plassene er godt skiltet i første P-hallen du kommer til. 10 Amp kontakt er tilgjengelig. Det er totalt 24 plasser for ladbare kjøretøy i P-hallen. Ansatte, pasienter og pårørende kan benytte disse plassene.

Dersom du ikke trenger å lade bilen så kan du parkere hvor som helst ellers i anlegget. Vi gjør oppmerksom på at det er innført gebyr (bot) for de som står på el-bil plasser i Haraldsplass parkeringsanlegg uten tilplugget ladekabel. Dette gjør vi for at vi skal sikre at flest mulig av de som trenger å lade faktisk får en mulighet til å få ladet el bilen sin. Takk for at du tar hensyn til andre el-biler som trenger lading.

Fra 1. januar 2023 vil det påløpe betaling for lading i Haraldsplass Parkering. Se priser under. 

Reserverte plasser utendørs

Det vil være noen reserverte plasser utendørs for ambulanse, taxi, HC, tjenestebiler og ansatte med eget kort. Ulovlig parkering på medfører kontrollavgift på 650 kr og fare for borttauing for bileiers regning.

Betaling i P-anlegg

Sesam Sesam benyttes som parkeringssystem i Haraldsplass sitt parkeringsanlegg. Med denne løsningen kan du kjøre inn og ut av parkeringsanlegget uten å måtte trekke billett.

Sesam Sesam er lett å bruke, uansett hvordan du velger å betale. Appen krever kun engangsregistrering, deretter skjer resten helt automatisk uten at du trenger å tenke på det. Dersom du foretrekker å betale selv etter hver parkering, kan du gjøre det på en betalingsautomat ved å taste inn ditt bilnummer, eller på nettsiden når du kommer hjem. Du kan også få tilsendt faktura i posten, men vær oppmerksom på at det da vil påløpe ekstra kostnader.

Sesam Sesam-appen finner du på Google Play og i App Store. Registreringen skjer direkte i appen. Du kan også registrere deg på nettsiden​ og deg av samme, enkle parkeringen.​

Du kan betale med bankkort og kontant ved automat i parkeringshall 1A ved trappen, eller dra bankkort ved inn og utkjøring. Priser står oppslått ved parkeringsautomat. ​Ansatte som har kjøpt parkeringsavtale til parkeringsanlegg skal parkere på oppmerkede felt i parkeringsanlegget. Gyldig parkeringsavtale aktiveres i Sesam Sesam ved nummerskiltgjenkjenning ved innkjøring.​

Inn og ut av P-anlegget på nattestid

Porter og dører holdes lukket kl 2300 - 0600. Om natten åpner kjøreporten automatisk når du kjører bilen inn mot porten (både innen- og utenfra). Dør for gående åpnes ved trykk på knappen ved innside dør. Kommer du fra utsiden og skal hente bilen, taster du inn nummeret som står på parkeringsbilletten (6 siffer) eller de 4 siste sifrene på bankkortet du brukte på vei inn. Dersom dette ikke fungerer, trykk på knappen for kontakt med betjening, så får du hjelp døgnet rundt!

Pasientrettigheter/reiserefusjon

Noen pasienter har rett på å få dekket bruk av bil for å komme seg til behandling. Informasjon om refusjon av reiseutgifter får du på: pasientreiser.no eller ring 05515.

Priser parkering i fjellhall fra 1. januar 2023​

 • Kl 08:00 - 17:00 kr 15 per påbegynte 20. minutt - maks 150 kr per døgn
 • Kl 17:00 - 21:00 kr 15 per påbegynte 30. minutt
 • Kl 21:00 - 08:00 kr 10 per påbegynte time, maks kr 50 per natt

Betalingskort og kontanter kan brukes i betalingsautomat. Betalingskort kan benyttes i bom ved innkjøring/utkjøring.

Priser for lading i fjellhall fra 1. januar 2023

 • ​​​​Alle dager 00 - 24 kr. 8 per time (belastes per minutt)

​Ladeavgift beregnes automatisk så lenge bilen står parkert på en ladeplass. ​​

Langtidspasienter og parkering

Ved innleggelser i 7 dager eller mer kan pasient/pårørende kjøpe ukes P-kort til kr 350 pr uke. Avdelingen der pasient er innlagt, må gi attestasjon på eget skjema.

 

Sykkelparkering

​Sykkelparkering ved Haraldsplass diakonale sykehus

For besøkende ved Haraldsplass diakonale sykehus er det mulig å benytte seg av sykkelparkering utenfor hovedinngangen. Det ligger også sykkelparkering ved Aléen. Den er plassert mellom det nye hovedbygget og det gamle. 

Transport

​​Det er flere offentlige transportalternativer for å komme seg til Haraldsplass Diakonale Sykehus. Flere bussruter og bybanen linje 2 stopper like ved sykehuset. 

Her kan du lese mer.​

Praktisk informasjon

Apotek

Sykehusapoteket på Haraldsplass​

Det nye sykehusapoteket ligger sentralt plassert rett innenfor døren ved den gamle hovedinngangen til sykehuset.

Apoteket er åpent mandag til fredag fra 08.30-16.00.

E-post: haraldsplass@sav.no

Telefon: 91 55 92 51

Telefaks: 55 97 85 81


Hjemmeside: Sjukehusapoteket Haraldsplass - Sjukehusapoteka Vest (sjukehusapoteka-vest.no)

Besøkstider og telefontider

​Besøkstider

Besøkstid ved sykehuset er mellom kl.17.00-20.00, alle ukedager. Pasienter kan også ta i mot besøk i sykehusets fellesrom utenom visittidene.

Barn er velkommen sammen med voksne. Personer med feber, forkjølelse eller andre infeksjoner bør ikke besøke innlagte pasienter. Ved tvil kan personalet rådspørres.

For enkelte avdelinger gjelder egne besøksregler.

Dersom pårørende har noe de skal levere til inneliggende pasienter, må dette leveres før kl. 21.00.

Telefontider

Resepsjonen er åpen mellom 06.30-21.00 på hverdager, og mellom 07.00-21.00 på lørdag og søndag/helligdager. 

Åpningstider telefonhenvendelser til poliklinikken: 

08.30-11:00 og 13.00-14.00​

Avvikende telefontider i ferie og høytider 

Internett

Pasienter og besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sykehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Åpne nettleseren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer etc.) for å få opp påloggingssiden.

Slik kobler du deg på som ny bruker

 • Velg «registrer deg».

 • Les gjennom vilkårene og godkjenn.

 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og opprett konto. 

 • Du vil motta en SMS og blir automatisk sendt til påloggingssiden. Her kan du logge inn med ditt brukernavn og passord.

 • Tilgangen du får til internett varer i 24 dager. Etter det må du be om nytt brukernavn og passord. 

For eksisterende bruker (siste 24 dager)

 • Se tekstmelding du har fått med brukernavn og passord

 • Skriv inn brukernavn og passord og trykk send inn

Årsaken til at du må logge inn er krav til sikkerhet i sykehusnettverket.

Sykehuset benytter samme type løsning som flyplasser og hotell.

Kiosk, kantine og mattilbud

​​Pasienter og pårørende er hjertelig velkomne til å bruke Café Linde og kaffebaren Haralds som ligger like innenfor den gamle hovedinngangen til sykehuset. 

Sykehuset har også Narvesen kiosk i plan U2 i nybygget, der du kan få kjøpt noe mat, i tillegg til vanlige kioskvarer, blomster og kort.

​Åpningstider Linde café: 

Mandag-fredag: kl. 07.30-16.00 
Lørdag og søndag: stengt.

Åpningstider Haralds kaffebar

Mandag-fredag kl. 06.45-18.00

​Lørdag og søndag: stengt. 

Åpningstider Narvesen kiosk: 

Mandag-fredag: kl. 07.00-21.00
Lørdag og søndag: kl. 08.00-20.00

Dagligvarebutikk i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien (ekstern lenke).

Ca. 5 minutters gange fra sykehusets hovedinngang.​

Prestetjenesten

​​​​​​​​Vi ønsker å møte den enkelte med respekt. Som sykehusprester har vi bred erfaring og høy kompetanse i å samtale med mennesker i ulike livssituasjoner. 

Her kan du lese mer om prestetjenesten​

Fant du det du lette etter?