HELSENORGE
Ulriksdal 8

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et av tre store private ikke-kommersielle sykehus i Norge. Sykehuset er en del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF.

Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen indremedisin, kirurgi, ortopedi og radiologi med tilhørende poliklinisk aktivitet. Vi har spesialkompetanse innen geriatri og regionsfunksjon innen lindrende behandling (Sunniva senter). Vi tar i mot henvisninger til planlagt behandling innenfor utvalgte medisinske, kirurgiske og ortopediske områder.

Vi har øyeblikkelig hjelp funksjon innen indremedisin og kirurgi, og er lokalsykehus for bydelene Åsane, Arna, og Bergenhus, samt Samnanger og kommunene i Nordhordland.


 

Fant du det du lette etter?